جایگاه ما

اجرای موفق پروژه های عمرانی متعدد در رشته های مختلف، طبق برنامه زمان بندی و باکیفیت مطلوب موجب گردیده است تاشرکت آرشین کوه ضمن کسب سوابق درخشان در زمینه فعالیت خود در سطح شرکتهای رتبه ممتاز و مطرح کشور قرارگیرد.

 

سرمایه ما

سرمایه ما تجربه ما ، توان فنی مهندسی و نیروهای متخصص دانش آموخته از دانشگاههای معتبر داخل و خارج ازکشور و منابع انسانی سخت کوش و متعهد و با انگیزه می باشد.